Előbújás előtt

Dicsérlek Téged, Minden Élet Forrása, aki azt mondtad ősatyánknak, Ábrahámnak és Sárának: „Menj ki, indulj el földedről és atyád házából.” És Ő elhagyta otthonát, mindent, ami ismerős és megszokott volt számára, és elindult, hogy egy új helyen, új módon új életet kezdjen.

Teremtés Ura, Te mindennap megújítod teremtésedet, légy most velem, amikor egy új módon lépek ki a világba az emberek közé.

Légy most velem, Kinyilatkoztatás Istene, amikor úgy döntök, hogy büszkén akarom élni az életemet egy erős, szerető és szeretetre méltó, bölcs és csodálatos emberként, amilyennek teremtettél.

Megváltó Isten, ma, amikor előbújok a társadalom előtt, teljesíteni szeretném parancsodat, amit ősatyánknak adtál: „Lech l’cha. Indulj. Menj. Menj magadhoz. Menj és találd meg magad!” És így kérem áldásodat utamra és életemre, adj kérlek egészséget, örömet!

És engedd hogy mindannyian egyek legyünk dicséretedben.

Ámen.